Privacy Policy

1. Beheer

De website www.taxiwester.nl staat onder beheer van Alcmaria Taxiservices. De contactgegevens zijn te vinden op www.taxiwester.nl. Taxi Wester Bergen is een handelsnaam van Alcmaria TaxiServices.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.taxiwester.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Taxi Wester Bergen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Taxi Wester Bergen kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Taxi Wester Bergen denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

Taxi Wester Bergen maakt geen gebruik van cookies.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Taxi Wester Bergen. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Taxi Wester Bergen is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Taxi Wester Bergen.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Taxi Wester Bergen kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Taxi Wester Bergen denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Taxi Wester Bergen zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Taxi Wester Bergen verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Taxi Wester Bergen kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Taxi Wester Bergen voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.